Loading...
Help
Login
Busy
Search
Polish National Implementation of HL7 CDA - Value Set Ids
 
List of value set identifiers used in this project
Id Display Name Name Versions / Status Type
2.16.840.1.113883.1.11.1
AdministrativeGender
AdministrativeGender
AdministrativeGender
AdministrativeGender
2014-03-26 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
2011-07-26 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
Value Set
2.16.840.1.113883.1.11.78
ObservationInterpretation
ObservationInterpretation
ObservationInterpretation
ObservationInterpretation
ObservationInterpretation
ObservationInterpretation
ObservationInterpretation
ObservationInterpretation
2017-12-17 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
2016-11-26 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
2014-03-26 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
2011-07-26 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
Value Set
2.16.840.1.113883.1.11.10267
ParticipationFunction
ParticipationFunction
ParticipationFunction
ParticipationFunction
2014-03-26 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
2011-07-26 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
Value Set
2.16.840.1.113883.1.11.10282
ParticipationSignature
ParticipationSignature
ParticipationSignature
ParticipationSignature
2014-03-26 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
2011-07-26 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
Value Set
2.16.840.1.113883.1.11.10310
TargetAwareness
TargetAwareness
TargetAwareness
TargetAwareness
2014-03-26 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
2011-07-26 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
Value Set
2.16.840.1.113883.1.11.10901
ParticipationType
ParticipationType
ParticipationType
ParticipationType
2014-03-26 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
2011-07-26 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
Value Set
2.16.840.1.113883.1.11.11526
HumanLanguage
HumanLanguage
HumanLanguage
HumanLanguage
2014-03-26 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
2011-07-26 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
Value Set
2.16.840.1.113883.1.11.11610
x_ActRelationshipDocument
x_ActRelationshipDocument
x_ActRelationshipDocument
x_ActRelationshipDocument
2014-03-26 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
2011-07-26 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
Value Set
2.16.840.1.113883.1.11.14079
ObservationMethod
ObservationMethod
ObservationMethod
ObservationMethod
2014-03-26 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
2011-07-26 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
Value Set
2.16.840.1.113883.1.11.14570
AdministrableDrugForm
AdministrableDrugForm
AdministrableDrugForm
AdministrableDrugForm
2014-03-26 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
2011-07-26 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
Value Set
2.16.840.1.113883.1.11.14581
RouteOfAdministration
RouteOfAdministration
RouteOfAdministration
RouteOfAdministration
2014-03-26 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
2011-07-26 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
Value Set
2.16.840.1.113883.1.11.15933
ActStatus
ActStatus
ActStatus
ActStatus
ActStatus
ActStatus
2014-03-26 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
2012-03-31 Deprecated ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
2011-07-26 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
Value Set
2.16.840.1.113883.1.11.15999
RoleStatus
RoleStatus
RoleStatus
RoleStatus
2014-03-26 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
2011-07-26 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
Value Set
2.16.840.1.113883.1.11.16040
EntityCode
EntityCode
EntityCode
EntityCode
2014-03-26 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
2011-07-26 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
Value Set
2.16.840.1.113883.1.11.16543
ParticipationMode
ParticipationMode
ParticipationMode
ParticipationMode
2014-03-26 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
2011-07-26 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
Value Set
2.16.840.1.113883.1.11.16866
ActPriority
ActPriority
ActPriority
ActPriority
2014-03-26 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
2011-07-26 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
Value Set
2.16.840.1.113883.1.11.16926
x_BasicConfidentialityKind
x_BasicConfidentialityKind
x_BasicConfidentialityKind
x_BasicConfidentialityKind
x_BasicConfidentialityKind
x_BasicConfidentialityKind
2014-03-26 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
2012-03-31 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
2011-07-26 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
Value Set
2.16.840.1.113883.1.11.17660
ServiceDeliveryLocationRoleType
ServiceDeliveryLocationRoleType
ServiceDeliveryLocationRoleType
ServiceDeliveryLocationRoleType
2014-03-26 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
2011-07-26 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
Value Set
2.16.840.1.113883.1.11.19316
RoleClassMutualRelationship
RoleClassMutualRelationship
RoleClassMutualRelationship
RoleClassMutualRelationship
2014-03-26 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
2011-07-26 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
Value Set
2.16.840.1.113883.1.11.19366
x_InformationRecipient
x_InformationRecipient
x_InformationRecipient
x_InformationRecipient
2014-03-26 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
2011-07-26 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
Value Set
2.16.840.1.113883.1.11.19368
x_DocumentSubject
x_DocumentSubject
x_DocumentSubject
x_DocumentSubject
2014-03-26 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
2011-07-26 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
Value Set
2.16.840.1.113883.1.11.19446
x_ActRelationshipEntry
x_ActRelationshipEntry
x_ActRelationshipEntry
x_ActRelationshipEntry
2014-03-26 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
2011-07-26 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
Value Set
2.16.840.1.113883.1.11.19464
SpecimenEntityType
SpecimenEntityType
SpecimenEntityType
SpecimenEntityType
2014-03-26 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
2011-07-26 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
Value Set
2.16.840.1.113883.1.11.19563
PersonalRelationshipRoleType
PersonalRelationshipRoleType
PersonalRelationshipRoleType
PersonalRelationshipRoleType
2014-03-26 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
2011-07-26 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
Value Set
2.16.840.1.113883.1.11.19600
x_EncounterParticipant
x_EncounterParticipant
x_EncounterParticipant
x_EncounterParticipant
2014-03-26 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
2011-07-26 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
Value Set
2.16.840.1.113883.1.11.19601
x_ServiceEventPerformer
x_ServiceEventPerformer
x_ServiceEventPerformer
x_ServiceEventPerformer
x_ServiceEventPerformer
x_ServiceEventPerformer
2017-03-24 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
2014-03-26 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
2011-07-26 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
Value Set
2.16.840.1.113883.1.11.19708
ActSubstanceAdministrationCode
ActSubstanceAdministrationCode
ActSubstanceAdministrationCode
ActSubstanceAdministrationCode
2014-03-26 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
2011-07-26 Final ref ad2bbr-From repository ad2bbr-
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.1
Typ dokumentu medycznego
Typ dokumentu medycznego
Typ dokumentu medycznego
TypDokumentuMedycznego
TypDokumentuMedycznego
TypDokumentuMedycznego
2017-01-02 Final ref
2015-08-21 Draft ref
2014-09-23 Draft ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.2
Nazwa klasyfikatora recepty
NazwaKlasyfikatoraRecepty
2014-06-06 Draft ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.3
Nazwa klasyfikatora skierowania
NazwaKlasyfikatoraSkierowania
2014-06-06 Draft ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.4
Nazwa klasyfikatora zlecenia
NazwaKlasyfikatoraZlecenia
2014-06-06 Draft ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.5
Rodzaj leku
RodzajLeku
2014-06-06 Draft ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.6
Kategoria dostępności leku
KategoriaDostepnosciLeku
2014-06-06 Draft ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.7
Tryb wystawienia recepty
TrybWystawieniaRecepty
2014-06-06 Draft ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.8
Tryb realizacji recepty
TrybRealizacjiRecepty
2014-06-06 Draft ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.9
Rodzaj świadczenia uzdrowiskowego
RodzajSwiadczeniaUzdrowiskowego
2014-06-06 Draft ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.10
Rodzaj uzdrowiska
RodzajUzdrowiska
2014-06-06 Draft ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.12
Tryb zlecenia na zaopatrzenie
TrybZleceniaNaZaopatrzenie
2014-06-06 Draft ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.14
Publiczny plan finansowania
PublicznyPlanFinansowania
2014-06-06 Final ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.15
Uprawnienie dodatkowe
UprawnienieDodatkowe
2014-06-06 Final ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.16
Poziom odpłatności za leki
PoziomOdplatnosciZaLeki
2014-06-06 Draft ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.17
Zawód medyczny
ZawodMedyczny
2014-06-06 Final ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.18
Typ dokumentu uprawnień
Typ dokumentu uprawnień
TypDokumentuUprawnien
TypDokumentuUprawnien
2014-09-23 Final ref
2014-06-06 Draft ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.19
Podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej
PodmiotZobowiazanyDoFinansowania
2014-06-06 Final ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.20
Symbol instytucji właściwej dla koordynacji
SymbolInstytucjiWlasciwejDlaKoordynacji
2014-06-06 Final ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.21
Specjalność lekarza
SpecjalnoscLekarza
2014-06-06 Final ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.22
Specjalność lekarza dentysty
SpecjalnoscLekarzaDentysty
2014-06-06 Final ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.23
Zawód medyczny uprawniony do wystawiania recept
Zawód medyczny uprawniony do wystawiania recept
ZawodMedycznyUprawnionyDoWystawianiaRecept
ZawodMedycznyUprawnionyDoWystawianiaRecept
2015-10-26 Draft ref
2014-06-06 Draft ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.24
Typ skierowania wg klasyfikacji dokumentów P1
TypSkierowaniaWgP1
2014-06-06 Draft ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.25
Język dokumentu
JezykDokumentu
2014-06-06 Final ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.26
Określenie trybu realizacji jako pilny lub zwykły
PilnyLubZwykly
2014-06-06 Final ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.27
Zawód medyczny uprawniony do wystawiania recept refundowanych
Zawód medyczny uprawniony do wystawiania recept refundowanych
Zawód medyczny uprawniony do wystawiania recept NFZ
ZawodMedycznyUprawnionyDoWystawianiaReceptRefundowanych
ZawodMedycznyUprawnionyDoWystawianiaReceptRefundowanych
ZawodMedycznyUprawnionyDoWystawianiaReceptNfz
2015-10-26 Draft ref
2014-09-23 Draft ref
2014-06-06 Draft ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.28
Specjalność komórki organizacyjnej dla uzdrowiska
Specjalność komórki organizacyjnej dla uzdrowiska
SpecjalnoscKomorkiOrganizacyjnejDlaUzdrowiska
SpecjalnoscKomorkiOrganizacyjnejDlaUzdrowiska
2014-09-23 Draft ref
2014-06-06 Draft ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.29
Specjalność komórki organizacyjnej dla zakładu opiekuńczego
SpecjalnoscKomorkiOrganizacyjnejDlaZakladuOpiekunczego
2014-06-06 Draft ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.30
Specjalność komórki organizacyjnej dla pielęgniarskiej opieki długoterminowej
SpecjalnoscKomorkiOrganizacyjnejDlaPielegniarskiejOpiekiDlugoterminowej
2014-06-06 Draft ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.31
Specjalność komórki organizacyjnej dla placówki psychiatrycznej
Specjalność komórki organizacyjnej dla placówki psychiatrycznej
SpecjalnoscKomorkiOrganizacyjnejDlaPsychiatrii
SpecjalnoscKomorkiOrganizacyjnejDlaPsychiatrii
2014-09-23 Draft ref
2014-06-06 Draft ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.32
Uprawnienie dodatkowe do świadczeń opieki zdrowotnej
UprawnienieDodatkoweDoSwiadczen
2014-06-06 Final ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.33
Kod LOINC typu skierowania
TypSkierowaniaWgLoinc
2014-06-06 Final ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.34
Rodzaj praktyki zawodowej
RodzajPraktykiZawodowej
2014-06-06 Final ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.35
Typ dokumentu medycznego prztwarzanego na P1
TypDokumentuMedycznegoP1
2014-09-23 Final ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.36
Tryb wypisu ze szpitala
Tryb wypisu ze szpitala
TrybWypisu
TrybWypisu
2015-10-26 Final ref
2014-09-23 Draft ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.37
Zawód medyczny
ZawodMedyczny
2014-09-23 Final ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.38
Stopień pokrewieństwa
StopienPokrewienstwa
2015-08-21 Final ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.39
Występowanie bólu
WystepowanieBolu
2015-08-21 Final ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.40
Zdolność do kąpieli
ZdolnoscDoKapieli
2015-08-21 Final ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.41
Zdolność do higieny osobistej
ZdolnoscDoHigienyOsobistej
2015-08-21 Final ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.42
Zdolność do chodzenia
ZdolnoscDoChodzenia
2015-08-21 Final ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.43
Zdolność do wyjścia do toalety
ZdolnoscDoWyjsciaDoToalety
2015-08-21 Final ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.44
Zdolność korzystania z toalety
ZdolnoscKorzystaniaZToalety
2015-08-21 Final ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.45
Zdolność do poruszania w łóżku
ZdolnoscDoPoruszaniaWLozku
2015-08-21 Final ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.46
Zdolność do jedzenia
ZdolnoscDoJedzenia
2015-08-21 Final ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.47
Występowanie zmęczenia
WystepowanieZmeczenia
2015-08-21 Final ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.48
Występowanie duszności
WystepowanieDusznosci
2015-08-21 Final ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.49
Występowanie nudności
WystepowanieNudnosci
2015-08-21 Final ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.50
Trzymanie moczu
TrzymanieMoczu
2015-08-21 Final ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.51
Upadki
Upadki
2015-08-21 Final ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.52
Samodzielność pacjenta
SamodzielnoscPacjenta
2015-08-21 Final ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.53
Stopień duszności
StopienDusznosci
2015-08-21 Final ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.54
Intensywność bólu
IntensywnoscBolu
2015-08-21 Final ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.55
Stopień trzymania moczu w opiece domowej
Stopień nietrzymania moczu w opiece domowej
StopienNietrzymaniaMoczuDo
StopienNietrzymaniaMoczuDo
2015-10-26 Final ref
2015-08-21 Final ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.56
Stopień trzymania moczu w stanach ostrych
Stopień nietrzymania moczu w stanach ostrych
StopienNietrzymaniaMoczuSo
StopienNietrzymaniaMoczuSo
2015-10-26 Final ref
2015-08-21 Final ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.57
Stopień nudności
StopienNudnosci
2015-08-21 Final ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.58
Stopień odleżyn
StopienOdlezyn
2015-08-21 Final ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.59
Częstotliwość upadków w ostatnim okresie/pól roku
CzestUpadkowDt
2015-08-21 Final ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.60
Częstotliwość upadków podczas hospitalizacji
CzestUpadkowSz
2015-08-21 Final ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.61
Stopień zmęczenia
StopienZmeczenia
2015-08-21 Final ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.62
Częstotliwość występowanie bólu w opiece długoterminowej
CzestBoluDT
2015-08-21 Final ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.63
Częstotliwość występowanie bólu podczas hospitalizacji
CzestBoluSz
2015-08-21 Final ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.64
Kod ICNP dla czasu
CzasWgICNP
2015-08-21 Final ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.65
Kod ICNP dla lokalizacji
LokalizacjaWgICNP
2015-08-21 Final ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.66
Kod ICNP dla przedmiotu opieki
PrzedmiotOpiekiWgICNP
2015-08-21 Final ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.67
Kody ICNP dla środków
SrodkiWgICNP
2015-08-21 Final ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.68
Kod ICNP dla osądu
OsadWgICNP
2015-08-21 Final ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.69
Kod ICNP dla klienta
KlientWgICNP
2015-08-21 Final ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.70
Kod ICNP dla diagnozy pielęgniarskiej
DiagnozaWgICNP
2015-08-21 Final ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.71
Kod ICNP interwencji pielęgniarskiej
InterwencjeWgICNP
2015-08-21 Final ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.72
Strona Lewa Prawa
StronaLewaPrawa
2015-08-21 Final ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.73
Cewnik lub urostomia
CewnikUrostomia
2015-08-21 Final ref
Value Set
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.74
Intensywność bólu w opiece długoterminowej
IntensywnoscBoluDT
2015-08-21 Final ref
Value Set
ref
ref