Loading...
Help
Login
Busy
Search
Polish National Implementation of HL7 CDA - Codesystem IDs
 
References to External Code Systems (15)
References to External Code Systems
IdNameDisplay Name
2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.1POZ_ODL_REF_LEKPoziomy odpłatności za leki refundowane
2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.25KAT_DOS_LEKKategorie dostępności leku
2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.32KLAS_DOK_P1Klasyfikacja dokumentów projektu P1
2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.40TYP_DOK_UPRAWNIENTyp dokumentu uprawnień
2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.49SYMB_INST_WLASCSymbole instytucji właściwych na podstawie przepisów o koordynacji
2.16.840.1.113883.3.4424.11.3.1UPR_DOD_REFUprawnienia dodatkowe związane z refundacją leków
2.16.840.1.113883.3.4424.11.3.18ZAWODY_MEDZawody medyczne
2.16.840.1.113883.3.4424.11.3.19RODZ_PRAKTYKIRodzaj praktyki zawodowej
2.16.840.1.113883.3.4424.11.3.20UPR_DOD_SWIADUprawnienia dodatkowe do świadczeń opieki zdrowotnej
2.16.840.1.113883.3.4424.11.3.21TRYB_WYPISUTryb wypisu ze szpitala
2.16.840.1.113883.3.4424.11.3.3SPEC_LEKSpecjalizacje lekarskie i lekarsko-dentystyczne
2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1PolskieKlasyfikatoryHL7v3Polskie klasyfikatory HL7 v3
2.16.840.1.113883.3.4424.3.1POD_FINANSPodmioty zobowiązane do finansowania świadczeń zdrowotnych
2.16.840.1.113883.6.260icd10DualCodingICD-10 Dual Coding
2.16.840.1.113883.6.3icd10ICD-10
Code Systems Used in this Project (33)
Code Systems Used in this Project
IdNameDisplay Name
1.0.15418.0
1.3.160GTIN Global Trade Item NumberGTIN Global Trade Item Number
2.16.840.1.113883.11.19350ActInsurancePolicyCodeActInsurancePolicyCode
2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.16
2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.43
2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.4
2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.6
2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.2plcda-codesystem-2plcda-codesystem-2
2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1plcda-codesystem-3.1plcda-codesystem-3.1
2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.10plcda-codesystem-3.10plcda-codesystem-3.10
2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.11plcda-codesystem-3.11plcda-codesystem-3.11
2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.12plcda-codesystem-3.12plcda-codesystem-3.12
2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.13plcda-codesystem-3.13plcda-codesystem-3.13
2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.2plcda-codesystem-3.2plcda-codesystem-3.2
2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.3plcda-codesystem-3.3plcda-codesystem-3.3
2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.4plcda-codesystem-3.4plcda-codesystem-3.4
2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.5plcda-codesystem-3.5plcda-codesystem-3.5
2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.6plcda-codesystem-3.6plcda-codesystem-3.6
2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.7plcda-codesystem-3.7plcda-codesystem-3.7
2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.8plcda-codesystem-3.8plcda-codesystem-3.8
2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.9plcda-codesystem-3.9plcda-codesystem-3.9
2.16.840.1.113883.3.4424.6.1
2.16.840.1.113883.3.4424.6.2
2.16.840.1.113883.5.1052Act SiteAct Site
2.16.840.1.113883.5.1065ProcedureMethodProcedureMethod
2.16.840.1.113883.5.111Role CodeRole Code
2.16.840.1.113883.5.25ConfidentialityConfidentiality
2.16.840.1.113883.5.4Act CodeAct Code
2.16.840.1.113883.5.7Act PriorityAct Priority
2.16.840.1.113883.6.1Logical Observation Identifier Names and CodesLogical Observation Identifier Names and Codes
2.16.840.1.113883.6.121Tags for the Identification of LanguagesTags for the Identification of Languages
2.16.840.1.113883.6.96SNOMED Clinical TermsSNOMED Clinical Terms
2.16.840.1.113883.6.97International Classification for Nursing PracticeInternational Classification for Nursing Practice